/logo

Түгээмэл асуулт хариулт

Төлбөрийн ямар хэрэгсэл байдаг вэ?

Төлбөрөө зочид буудал/амралтын гарар очоод төлж болох уу?

Танайхаар захиалбал нэмэлт төлбөр авдаг уу?

Зочид буудал, амралтын газрын онцлог хэсгүүд үнэн үү?

Захиалгаа цуцлахад ямар нэгэн төлбөр авах уу?

Захиалгын мэдээллийг хаанаас харах вэ?

Бүртгүүлэхгүй захиалга хийж болох уу?

Яаж амралтын газар захиалах вэ?